Dragonball Z ดราก้อนบอล แซด ตอนที่ 1-291 [พากย์ไทย]


เรื่องย่อ :

หลังจากการแต่งงานของโกคูอีก 5 ปีถัดมา ชาวไซย่าชื่อว่าราดิซได้มายังโลกเพื่อค้นหาว่าทำไมคาคาล็อตน้องชายของตนถึงไม่ได้ทำลายล้างโลกตามคำสั่ง โดยราดิซได้ใช้สเคาเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการค้นหา จนกระทั่งได้มาพบยังบ้านผู้เฒ่าเต่าในขณะที่โกคูได้พาลูกชายมาด้วย (โกฮัง) ซึ่งในตอนนี้เองทำให้ทราบว่าโกคูไม่ใช่ชาวโลกแต่เป็นชาวไซย่านักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลและเป็นน้องชายของราดิซ เนื่องจากชาวไซย่าทุกคนนั้นมีหาง แม้ว่าโกคูจะถูกตัดหางขาดไปแล้ว แต่ราดิซรู้ได้ว่าโกคูคือน้องชายของตนเนื่องจากโกฮังผู้เป็นลูกนั้นมีหาง พลังของโกคูในขณะนั้นไม่อาจสู้กับราดิซได้ แต่ด้วยความที่ราดิซเสียดายฝีมือของโกคู จึงยื่นเงื่อนไขเพื่อชวนโกคูมาเป็นพวกและจับตัวโกฮังไปเป็นตัวประกัน โกคูและพิคโกโร่ที่ได้พบกับราดิซก่อนหน้านี้และสะกดรอยมาจนถึงบ้านผู้เฒ่าเต่า ทั้ง 2 คนจึงได้ตามไปเพื่อเอาตัวโกฮังคืนมา

ดู Dragonball Z ดราก้อนบอล แซด ตอนที่ 1-291 [พากย์ไทย]

Dragonball Z ตอนที่ 1
Dragonball Z ตอนที่ 2
Dragonball Z ตอนที่ 3
Dragonball Z ตอนที่ 4
Dragonball Z ตอนที่ 5
Dragonball Z ตอนที่ 6
Dragonball Z ตอนที่ 7
Dragonball Z ตอนที่ 8
Dragonball Z ตอนที่ 9
Dragonball Z ตอนที่ 10
Dragonball Z ตอนที่ 11
Dragonball Z ตอนที่ 12
Dragonball Z ตอนที่ 13
Dragonball Z ตอนที่ 14
Dragonball Z ตอนที่ 15
Dragonball Z ตอนที่ 16
Dragonball Z ตอนที่ 17
Dragonball Z ตอนที่ 18
Dragonball Z ตอนที่ 19
Dragonball Z ตอนที่ 20
Dragonball Z ตอนที่ 21
Dragonball Z ตอนที่ 22
Dragonball Z ตอนที่ 23
Dragonball Z ตอนที่ 24
Dragonball Z ตอนที่ 25
Dragonball Z ตอนที่ 26
Dragonball Z ตอนที่ 27
Dragonball Z ตอนที่ 28
Dragonball Z ตอนที่ 29
Dragonball Z ตอนที่ 30
Dragonball Z ตอนที่ 31
Dragonball Z ตอนที่ 32
Dragonball Z ตอนที่ 33
Dragonball Z ตอนที่ 34
Dragonball Z ตอนที่ 35
Dragonball Z ตอนที่ 36
Dragonball Z ตอนที่ 37
Dragonball Z ตอนที่ 38
Dragonball Z ตอนที่ 39
Dragonball Z ตอนที่ 40
Dragonball Z ตอนที่ 41
Dragonball Z ตอนที่ 42
Dragonball Z ตอนที่ 43
Dragonball Z ตอนที่ 44
Dragonball Z ตอนที่ 45
Dragonball Z ตอนที่ 46
Dragonball Z ตอนที่ 47
Dragonball Z ตอนที่ 48
Dragonball Z ตอนที่ 49
Dragonball Z ตอนที่ 50
Dragonball Z ตอนที่ 51
Dragonball Z ตอนที่ 52
Dragonball Z ตอนที่ 53
Dragonball Z ตอนที่ 54
Dragonball Z ตอนที่ 55
Dragonball Z ตอนที่ 56
Dragonball Z ตอนที่ 57
Dragonball Z ตอนที่ 58
Dragonball Z ตอนที่ 59
Dragonball Z ตอนที่ 60
Dragonball Z ตอนที่ 61
Dragonball Z ตอนที่ 62
Dragonball Z ตอนที่ 63
Dragonball Z ตอนที่ 64
Dragonball Z ตอนที่ 65
Dragonball Z ตอนที่ 66
Dragonball Z ตอนที่ 67
Dragonball Z ตอนที่ 68
Dragonball Z ตอนที่ 69
Dragonball Z ตอนที่ 70
Dragonball Z ตอนที่ 71
Dragonball Z ตอนที่ 72
Dragonball Z ตอนที่ 73
Dragonball Z ตอนที่ 74
Dragonball Z ตอนที่ 75
Dragonball Z ตอนที่ 76
Dragonball Z ตอนที่ 77
Dragonball Z ตอนที่ 78
Dragonball Z ตอนที่ 79
Dragonball Z ตอนที่ 80
Dragonball Z ตอนที่ 81
Dragonball Z ตอนที่ 82
Dragonball Z ตอนที่ 83
Dragonball Z ตอนที่ 84
Dragonball Z ตอนที่ 85
Dragonball Z ตอนที่ 86
Dragonball Z ตอนที่ 87
Dragonball Z ตอนที่ 88
Dragonball Z ตอนที่ 89
Dragonball Z ตอนที่ 90
Dragonball Z ตอนที่ 91
Dragonball Z ตอนที่ 92
Dragonball Z ตอนที่ 93
Dragonball Z ตอนที่ 94
Dragonball Z ตอนที่ 95
Dragonball Z ตอนที่ 96
Dragonball Z ตอนที่ 97
Dragonball Z ตอนที่ 98
Dragonball Z ตอนที่ 99
Dragonball Z ตอนที่ 100
Dragonball Z ตอนที่ 101
Dragonball Z ตอนที่ 102
Dragonball Z ตอนที่ 103
Dragonball Z ตอนที่ 104
Dragonball Z ตอนที่ 105
Dragonball Z ตอนที่ 106
Dragonball Z ตอนที่ 107
Dragonball Z ตอนที่ 108
Dragonball Z ตอนที่ 109
Dragonball Z ตอนที่ 110
Dragonball Z ตอนที่ 111
Dragonball Z ตอนที่ 112
Dragonball Z ตอนที่ 113
Dragonball Z ตอนที่ 114
Dragonball Z ตอนที่ 115
Dragonball Z ตอนที่ 116
Dragonball Z ตอนที่ 117
Dragonball Z ตอนที่ 118
Dragonball Z ตอนที่ 119
Dragonball Z ตอนที่ 120
Dragonball Z ตอนที่ 121
Dragonball Z ตอนที่ 122
Dragonball Z ตอนที่ 123
Dragonball Z ตอนที่ 124
Dragonball Z ตอนที่ 125
Dragonball Z ตอนที่ 126
Dragonball Z ตอนที่ 127
Dragonball Z ตอนที่ 128
Dragonball Z ตอนที่ 129
Dragonball Z ตอนที่ 130
Dragonball Z ตอนที่ 131
Dragonball Z ตอนที่ 132
Dragonball Z ตอนที่ 133
Dragonball Z ตอนที่ 134
Dragonball Z ตอนที่ 135
Dragonball Z ตอนที่ 136
Dragonball Z ตอนที่ 137
Dragonball Z ตอนที่ 138
Dragonball Z ตอนที่ 139
Dragonball Z ตอนที่ 140
Dragonball Z ตอนที่ 141
Dragonball Z ตอนที่ 142
Dragonball Z ตอนที่ 143
Dragonball Z ตอนที่ 144
Dragonball Z ตอนที่ 145
Dragonball Z ตอนที่ 146
Dragonball Z ตอนที่ 147
Dragonball Z ตอนที่ 148
Dragonball Z ตอนที่ 149
Dragonball Z ตอนที่ 150
Dragonball Z ตอนที่ 151
Dragonball Z ตอนที่ 152
Dragonball Z ตอนที่ 153
Dragonball Z ตอนที่ 154
Dragonball Z ตอนที่ 155
Dragonball Z ตอนที่ 156
Dragonball Z ตอนที่ 157
Dragonball Z ตอนที่ 158
Dragonball Z ตอนที่ 159
Dragonball Z ตอนที่ 160
Dragonball Z ตอนที่ 161
Dragonball Z ตอนที่ 162
Dragonball Z ตอนที่ 163
Dragonball Z ตอนที่ 164
Dragonball Z ตอนที่ 165
Dragonball Z ตอนที่ 166
Dragonball Z ตอนที่ 167
Dragonball Z ตอนที่ 168
Dragonball Z ตอนที่ 169
Dragonball Z ตอนที่ 170
Dragonball Z ตอนที่ 171
Dragonball Z ตอนที่ 172
Dragonball Z ตอนที่ 173
Dragonball Z ตอนที่ 174
Dragonball Z ตอนที่ 175
Dragonball Z ตอนที่ 176
Dragonball Z ตอนที่ 177
Dragonball Z ตอนที่ 178
Dragonball Z ตอนที่ 179
Dragonball Z ตอนที่ 180
Dragonball Z ตอนที่ 181
Dragonball Z ตอนที่ 182
Dragonball Z ตอนที่ 183
Dragonball Z ตอนที่ 184
Dragonball Z ตอนที่ 185
Dragonball Z ตอนที่ 186
Dragonball Z ตอนที่ 187
Dragonball Z ตอนที่ 188
Dragonball Z ตอนที่ 189
Dragonball Z ตอนที่ 190
Dragonball Z ตอนที่ 191
Dragonball Z ตอนที่ 192
Dragonball Z ตอนที่ 193
Dragonball Z ตอนที่ 194
Dragonball Z ตอนที่ 195
Dragonball Z ตอนที่ 196
Dragonball Z ตอนที่ 197
Dragonball Z ตอนที่ 198
Dragonball Z ตอนที่ 199
Dragonball Z ตอนที่ 200
Dragonball Z ตอนที่ 201
Dragonball Z ตอนที่ 202
Dragonball Z ตอนที่ 203
Dragonball Z ตอนที่ 204
Dragonball Z ตอนที่ 205
Dragonball Z ตอนที่ 206
Dragonball Z ตอนที่ 207
Dragonball Z ตอนที่ 208
Dragonball Z ตอนที่ 209
Dragonball Z ตอนที่ 210
Dragonball Z ตอนที่ 211
Dragonball Z ตอนที่ 212
Dragonball Z ตอนที่ 213
Dragonball Z ตอนที่ 214
Dragonball Z ตอนที่ 215
Dragonball Z ตอนที่ 216
Dragonball Z ตอนที่ 217
Dragonball Z ตอนที่ 218
Dragonball Z ตอนที่ 219
Dragonball Z ตอนที่ 220
Dragonball Z ตอนที่ 221
Dragonball Z ตอนที่ 222
Dragonball Z ตอนที่ 223
Dragonball Z ตอนที่ 224
Dragonball Z ตอนที่ 225
Dragonball Z ตอนที่ 226
Dragonball Z ตอนที่ 227
Dragonball Z ตอนที่ 228
Dragonball Z ตอนที่ 229
Dragonball Z ตอนที่ 230
Dragonball Z ตอนที่ 231
Dragonball Z ตอนที่ 232
Dragonball Z ตอนที่ 233
Dragonball Z ตอนที่ 234
Dragonball Z ตอนที่ 235
Dragonball Z ตอนที่ 236
Dragonball Z ตอนที่ 237
Dragonball Z ตอนที่ 238
Dragonball Z ตอนที่ 239
Dragonball Z ตอนที่ 240
Dragonball Z ตอนที่ 241
Dragonball Z ตอนที่ 242
Dragonball Z ตอนที่ 243
Dragonball Z ตอนที่ 244
Dragonball Z ตอนที่ 245
Dragonball Z ตอนที่ 246
Dragonball Z ตอนที่ 247
Dragonball Z ตอนที่ 248
Dragonball Z ตอนที่ 249
Dragonball Z ตอนที่ 250
Dragonball Z ตอนที่ 251
Dragonball Z ตอนที่ 252
Dragonball Z ตอนที่ 253
Dragonball Z ตอนที่ 254
Dragonball Z ตอนที่ 255
Dragonball Z ตอนที่ 256
Dragonball Z ตอนที่ 257
Dragonball Z ตอนที่ 258
Dragonball Z ตอนที่ 259
Dragonball Z ตอนที่ 260
Dragonball Z ตอนที่ 261
Dragonball Z ตอนที่ 262
Dragonball Z ตอนที่ 263
Dragonball Z ตอนที่ 264
Dragonball Z ตอนที่ 265
Dragonball Z ตอนที่ 266
Dragonball Z ตอนที่ 267
Dragonball Z ตอนที่ 268
Dragonball Z ตอนที่ 269
Dragonball Z ตอนที่ 270
Dragonball Z ตอนที่ 271
Dragonball Z ตอนที่ 272
Dragonball Z ตอนที่ 273
Dragonball Z ตอนที่ 274
Dragonball Z ตอนที่ 275
Dragonball Z ตอนที่ 276
Dragonball Z ตอนที่ 277
Dragonball Z ตอนที่ 278
Dragonball Z ตอนที่ 279
Dragonball Z ตอนที่ 280
Dragonball Z ตอนที่ 281
Dragonball Z ตอนที่ 282
Dragonball Z ตอนที่ 283
Dragonball Z ตอนที่ 284
Dragonball Z ตอนที่ 285
Dragonball Z ตอนที่ 286
Dragonball Z ตอนที่ 287
Dragonball Z ตอนที่ 288
Dragonball Z ตอนที่ 289
Dragonball Z ตอนที่ 290
Dragonball Z ตอนที่ 291